0

procent av företagen i Europa har utvidgat sina onlinetjänster under 2023, efter covid 19-pandemin. (Källa: Europeiska investeringsbanken)

+
-