0

procent, så mycket har antalet ändringsanmälningar om bostadstillägg ökat under perioden januari till maj i år jämfört med i 2022. Källa: Pensionsmyndigheten

+
-