0

procent, så stor är andelen kvinnor som studerar vid svenska universitet och högskolor. Källa: SCB

+
-