0

procent, så många av de 18-84-åringar som tillfrågades i en undersökning oroar sig för att brister i äldreomsorgen ska drabba dem med tiden. Källa: Rapport Åldrande i Sverige 2024.

+
-