BRÖSTCANCER

”Åldersgräns för screening är ålderism”

Sverige ligger i framkant när det gäller att undersöka och tidigt upptäcka och bota bröstcancer. Men omsorgen har en övre åldersgräns. Seniorforskaren Ingmar Skoog anser att det är ett tecken på ålderism. ”Dags att sätta ned foten ordentligt”, säger PRO:s ordförande Åsa Lindestam.

Publicerad 26 september sep 2023
Kvinnor blir kallade till undersökning vartannat år och för närvarande kallas de till den sista vid 73 eller 74 års ålder. Vill man fortsätta med mammografin efter det krävs en remiss från vårdcentral och man får själv stå för kostnaden. Foto: iStock

När mammografi började införas i Sverige i slutet av 70-talet levde en kvinna i genomsnitt tills hon var 78–79 år. Sedan har medellivslängden för kvinnor ökat och uppgår numera till nästan 85 år.
Den övre åldersgränsen för screeningprogrammet för bröstcancer, där kvinnor från 40 års ålder automatiskt erbjuds undersökningen, har däremot inte förändrats. Förbättrad folkhälsa till trots är det fortfarande 74 år som gäller, sedan upphör kallelserna till mammografin att komma.

Höjd eller slopad åldersgräns har länge drivits av PRO och övriga pensionärsorganisationer och i riksdagen kommer det varje år motioner om frågan från ledamöter på båda sidor om blockgränsen.
Men Socialstyrelsen har inte låtit sig påverkas. Rekommendationen att inte bjuda in kvinnor äldre än 74 till screening av bröstcancer motiveras med att det skulle föra med sig flera oönskade effekter, till exempel ”onödig oro” och överdiagnosticering. Men det främsta argumentet är att det saknas vetenskapliga belägg för att det positiva med en höjd åldersgräns skulle överväga det negativa. Så här uttrycks det i Socialstyrelsens rekommendationer från i våras:
”Det saknas kunskap om effekten av screening för bröstcancer efter 74 års ålder. Därför går det fortfarande inte att fastställa att eventuella positiva effekter överväger de negativa. Det är inte säkert att dödligheten i bröstcancer skulle minska tack vare upptäckterna i screeningen. Man skulle också riskera onödig behandling av cancer som aldrig hade gett symtom under patientens livstid.”

+
-