Diskriminering

Äldre upplever diskriminering i medier

77 procent av alla svenskar anser att det är viktigt att kunna spegla sig i nyheterna. Men många äldre anser att de syns allt för sällan i både medier och reklam enligt ny undersökning som sett över mediebilden i Sverige.

Publicerad 20 december dec 2021
Äldre känner sällan igen sig i reklam och fler män än kvinnor uppger att de aldrig känner igen sig i reklamen. Foto: Pixabay.

Äldre mellan 57 och 80 år säger att de ibland eller aldrig kan spegla sig i media och reklam som syns på tv och män anser oftare än kvinnor att de inte är representerade i media. Det visar den nya undersökningen Rättvisaren 2021, som gjorts i samarbete med Mediekompaniet och Kantar Sifo.

De har undersökt hur fem olika generationer ser på sin egen roll och sammanhang i Sveriges medieklimat. Över 2000 personer mellan 16 och 80 år har deltagit i studien, de äldsta födda under andra världskriget och de yngsta vid millennieskiftet.

+
-