BROTT

Bankrånen har ersatts av bankbedrägerier mot äldre

I vår digitala tid ser rånen inte ut som förr. Nu riktar rånarna in sig på bankkunderna, oftast äldre, som får ta smällen. Därför välkomnar Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell HD:s dom i det så kallade bank id-bedrägeriet. Domen kommer att hjälpa kunderna att få rätt mot banken.

Publicerad 20 oktober okt 2022
Cecilia Tisell, generaldirektör och konsumentombudsman, KO. Foto: Øyvind Lund

(Uppdaterad) – För stort ansvar har lagts på kontohavarna när det gäller bankbedrägerierna. Men i och med den nya domen bör bankkunder som tidigare fått bära hela förlusten  ha goda chanser till en annan utgång vid en omprövning av de tidigare bedömningarna, säger Cecilia Tisell, generaldirektör och Konsumentombudsman, KO, till PROpensionären.

Som PROpensionären tidigare berättat har Högsta domstolen, HD, fällt ett avgörande i ett fall av kontosvindleri.
Domen konstaterar att ”konsumenten har agerat grovt oaktsamt men ändå inte särskilt klandervärt”. Därför ska banken ”i allt väsentligt” betala tillbaka den summa som bedragaren lade beslag på.
Preskriptionstiden är i sådana här fall 10 år, vilket innebär att du kan anmäla saker som hänt så långt som tio år tillbaka i tiden. Dock måste du ha vänt dig till banken med anledning av det obehöriga uttaget inom 13 månader från det att uttaget ägde rum.

+
-