Hälsa

Stort behov av bättre samarbeten för äldres hälsa

Att söka rätt hjälp vid sjukdom är för många äldre inte helt enkelt. Nu pågår forskningsprojektet SAMSAS som syftar till att skapa bättre hälsa för äldre."En viktig del av forskningen handlar om att få en bättre förståelse för hur insatskedjor kan bli mer effektiva och sammanhållna", säger Ida Goliath, utredare och docent vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Publicerad 13 december dec 2021
Projektet är ett samarbete mellan fyra olika forskningsinstitut och ska pågå i fyra år. Foto: Pixabay.

Det finns ett stort behov av att skapa en bättre vårdkedja för äldre. Hos Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum pågår nu forskningsprojektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre. Projektet är ett samarbete mellan flera parter och ska bland annat se över äldres personers användning av socialtjänst, sjukvård och samarbete mellan olika aktörer i syfte att förbättra hälsan hos äldre.

–Huvudfokus under projektet är att utforska, samskapa och utvärdera nya samverkansmodeller för förebyggande insatser i partnerskap med äldre, närstående samt personal, chefer och beslutsfattare inom kommun, region och civilsamhälle, säger Ida Goliath, utredare och docent vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

+
-