Ekonomi

Bli prisundersökare – hjälp till att pressa matpriserna

Var med och gör skillnad för många pensionärer och barnfamiljer genom att hjälpa till med vår prisundersökning, både ett socialt roligt och viktigt uppdrag.

Publicerad 14 september sep 2022
En dag om året går PRO:s cirka 1 000 prisundersökare ut i butiker och kollar matpriser. De flesta handlare signerar protokollen i undersökningen, men vissa gör det inte. Foto: Ola Nilsson

Uppdraget som prisundersökare innebär att under en dag per år gå till en eller flera butiker och anteckna priserna på PRO:s matkasse. Många av PRO:s prisundersökare genomför undersökningen varje år och har varit med länge. Det är inte särskilt betungande, men ett meningsfullt, socialt och roligt uppdrag som såväl barnfamiljer som pensionärer kan ha nytta av.
Cirka 1 000 personer är redan engagerade, men PRO behöver fler som ställer upp – från alla PRO-distrikt och i alla kommuner runt om i landet. Inte minst för att kunna fortsätta att genomföra en heltäckande och relevant undersökning.

Så här gör du: Prata med din förening som kan hjälpa dig att kontakta distriktet och stämma av vilka butiker som ska undersökas och om det finns fler i din kommun som kan hjälpas åt med uppdraget.
Specifika instruktioner för hur undersökningen ska genomföras skickas ut till alla som ska vara med inför årets undersökning.
PRO-distrikten och deras konsumentansvariga är sammanhållande för genomförandet av prisundersökningen i distriktet. Distrikten stöttar undersökarna ute i distriktens föreningar och kommuner på olika sätt. Ibland via samlingar. Ofta bestäms i förväg vilka butiker som de enskilda prisundersökarna ska besöka. Distriktet ansvarar också för att skicka ut blanketter till prisundersökarna och ta emot de ifyllda blanketterna som undersökarna skickar tillbaka. ●

+
-