Nyhet

Bristande vinterunderhåll bakom många olyckor

Stigande ålder innebär större risk att råka illa ut i trafiken. Men bilolyckor är inte den största faran. Betydligt fler skadas när de går eller cyklar. PRO anser därför att skötseln av gator och trottoarer måste bli bättre.

Publicerad 29 mars mar 2023
44 procent av alla cykelolyckor beror inte på den mänskliga faktorn utan på bristande vägunderhåll. Foto Colourbox.
Anne-Chatrine Berg, ordförande i PRO Österfärnebo.

Österfärnebo är inte stort. Samhället ligger i Sandvikens kommun på gränsen mellan Gästrikland och Västmanland och har knappt 500 invånare.
– Vi är helt bilburna här, säger 72-åriga Anne-Chatrine Berg som är ordförande i Österfärnebos PRO-förening.
– Visst går det en buss längs riksvägen, men folk kan ju bo både en och två mil åt det ena eller andra hållet och därför måste de ha bil.
Men hur går stigande ålder ihop med bilkörning?
Anne-Chatrine Berg funderade på det och tog sedan initiativ till en kurs för att, som hon uttrycker det, få pensionärerna att vakna upp och uppdatera sig.
– Många säger att de bara kör hemma på byvägar och landsvägar. Men ett tu tre kör de in till Sandviken och måste klara av rondeller och veta var det går att parkera, vad ett gångområde är, att de måste sakta ner till tio kilometer i timmen där och att det är mycket 40 nu – när vi tog körkort var det 50. Jag tänkte att en kurs kunde öppna mångas ögon för nya saker. Och är det bara några få som anmäler sig så får det ändå spridningseffekt.
PRO:s folkhögskola höll i kursen som arrangerades förra våren och hade satts samman av skolans före detta rektor Pelle Svensson. Mycket handlade om biltrafik och deltagarna fick bland annat öva på att köra i halka på en stor parkeringsplats.
– De fick också fundera över var det finns otrygga trafikmiljöer, oavsett om man åker bil, går eller cyklar. Så det blev ett lite bredare angreppssätt, säger han.

Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare på NTF.

Av de runt 20 deltagarna var de flesta kvinnor, något Pelle Svensson tror beror på att många är osäkra på bilkörning eftersom det oftast är deras män som sitter bakom ratten.
– De flesta kvinnorna körde inte så ofta och en regel vi kom fram till var att man måste köra varannan gång, säger Pelle Svensson.
Som underlag användes ett studiematerial utvecklat av Nationella trafiksäkerhetsförbundet, NTF. Lars-Eric Abrahamsson är organisationens verksamhetsledare i Gävleborg. Även han håller då och då kurser med pensionärsföreningar runtom i länet där vikten av att män och kvinnor delar på körandet också är ett viktigt budskap.
Den vanligaste frågan vid dessa kurser är annars hur långt upp i åldern man kan fortsätta köra bil. Svaret som Lars-Eric Abrahamsson ger är att hög ålder inte utgör något hinder i sig.
– Det handlar om rörlighet, att man kan vrida på huvudet och att synen fungerar som den ska. Sedan måste man anpassa hastigheten efter väglag, men det gäller ju oavsett om man är äldre eller yngre.
Ett budskap han är noga med att inskärpa handlar om att lära känna den moderna tekniken i nya bilar.
– Jag var på studiebesök på Volvo i Göteborg där de pratade om problemet med att många bilförare inte törs använda den moderna teknologi som många nya bilar är utrustade med.
I synnerhet gäller denna rädsla äldre bilförare, enligt Lars-Eric Abrahamsson.
– Många vågar till exempel inte använda den adaptiva farthållaren (som automatiskt håller avstånd till framförvarande bilar) och andra stödsystem som finns i nya bilar. Bilbranschen borde bli bättre på att utbilda sina kunder så att de blir trygga med tekniken.
Kurserna i Österfärnebo, runtom i Gävleborg och på andra håll i landet handlar dock inte bara om bilkörning. Även om det är dit de första tankarna om trafik och trafiksäkerhet gärna går, är detta ett betydligt bredare fält än så. Statistik visar att det finns goda skäl att uppehålla sig mycket kring att cykla och att gå i en kurs om trafiksäkerhet. Båda trafikslagen – ja, även fotgängare räknas som trafikanter – är mer olycksdrabbade än biltrafiken. I synnerhet gäller det fotgängarna.

+
-