Sömn och forskning

Dagens 70-åringar sover bättre

Förskjuten dygnsrytm och kortare nattsömn. Det är några faktorer som påverkar äldres sovvanor. Men dagens 70-åringar sover faktiskt bättre än de som var lika gamla på 70-talet.

Publicerad 10 februari feb 2022
Det finns flera knep att ta till om man sover dåligt. Foto:Pixabay.
Johan Skoog, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet.
Johan Skoog, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet.

Johan Skoog från Göteborgs universitet är doktor i psykologi. I sin avhandling ”Sleep and cogintion in old age” har han kunnat se att sömnproblem hos 70-åringar som undersöktes på 70-talet, hade dubbelt så hög förekomst av sömnproblem och sov kortare än 70-åringar som undersöktes på 2000-talet.

– Även om antalet äldre ökar i hela världen, tyder mycket på att dagens äldre är friskare och mer aktiva än tidigare generationer av äldre. Det är troligt att dessa förändringar också har påverkat hur äldre personer sover, säger Johan Skoog.
Han tror alltså att en möjlig förklaring till det han sett i sin forskning kan ha att göra med förbättringar i levnadsvillkoren under de senaste decennierna. Samtidigt anser han att det behövs fler studier för att se om fynden han gjort också gäller utanför Göteborg.

+
-