PRO-GRANSKNING

Därför är det svårt att använda digitala tjänster

Digitala tjänster som 1177, Kivra och kommuners och bankers hemsidor har många brister som gör dem svåra att använda, särskilt för ovana datoranvändare. Det visar en granskning som utförts av PRO-projektet Digisen.

Publicerad 14 september sep 2022
Illustration: Robert Nyberg

Målet med Digisen-projektet är att utbilda seniorer digitalt, men också att bidra till att myndigheters och bankers digitala tjänster blir lättare att använda (se faktaruta).
Projektet leds av PRO:s mångårige it-expert Curt Karlsson och ska pågå under tre år.
– Det senaste året har vi bland annat ägnat oss åt att granska digitaliseringens effekter inom fyra viktiga områden, sådana som berör alla medborgare: 1177.se, bank- och betaltjänster, kommunernas webbplatser och e-tjänster samt digitala brevlådor som Kivra.
E-hälsolösningar, där 1177 ingår, har funnits ganska länge och presenteras ofta som ett frivilligt alternativ till den traditionella vården. Men på senare tid har trycket ökat på att medborgarna helst ska använda sig av digitala kanaler.
Den projektgrupp som testade
1177.se är kritisk till hur tjänsten fungerar. Många gånger är det svårt att hitta det man letar efter. Språket är ofta krångligt och det krävs ganska mycket medicinsk kunskap för att hitta rätt information. Ett stort problem är att sökfunktionen för att hitta mottagningar inte fungerar för den som råkat stava fel. Då blir det ingen träff.
Gruppen har presenterat sin rapport i de olika regionerna och intresserade erbjuds att delta i projektet framöver. Granskningen av 1177 fortsätter och i fokus står hanteringen av journalerna.

Illustration: Robert Nyberg

Gruppen som studerade bank- och betallösningar har kommit fram till att den bästa banktjänsten är Swish. Den är föredömligt enkel och tydlig och dessutom ser den likadan ut för alla banker. Men i övrigt varierar de digitala
tjänsterna från bank till bank, bankernas sätt att kommunicera digitalt med sina kunder är väldigt olika. Bankerna tar inte heller på sig ansvaret fullt ut att lära ut till sina kunder hur de ska använda bankens digitala tjänster.
Digisen har utvecklat en prototyp för att visa bankerna hur de skulle kunna kommunicera digitalt med sina kunder och kommer att bjuda in bankerna till seminarier för att tydliggöra problemen. Hittills har dock bara Nordea och Swedbank varit intresserade.
Kommunerna däremot har visat stort intresse för Digisen.
– Jag är glad och lite överraskad över det stora genomslag vi har haft, att vi har bjudits in att vara med och påverka, säger Curt Karlsson.
Kommunala webbplatser och e-tjänster skiljer sig från privata företag. Det går fortfarande bra att ringa och prata med någon på kommunen eller att göra ett personligt besök. Men när det gäller digitala lösningar saknas samordning mellan kommunerna. Det ligger i det kommunala självstyret att skapa egna lösningar, men det är inte alltid bra ur användarsynpunkt.
Digisen har jämfört fem kommuners hemsidor och e-tjänster i Kalmar län och funnit att det är stor skillnad mellan dem. Samarbetet med kommunerna är planerat att fortsätta under hela projektet.
För offentliga aktörer som kommuner och myndigheter finns det lag på att deras webbplatser och appar ska vara tillgängliga. Om du som konsument tycker att en offentlig aktör inte lever upp till kraven kan du anmäla detta på Myndigheten för digital förvaltnings hemsida, digg.se. Men innan du anmäler bör du kontakta aktören och berätta vad du är missnöjd med (se faktaruta).

+
-