PRO

Därför är Digisenprojektet viktigt

PRO:s Digisen är ett projekt som syftar till att göra äldres digitala vardag enklare. Här svarar projektledaren Cecilia Parkert på frågor om hur det är tänkt att Digisen ska förverkliga den visionen.

Publicerad 25 oktober okt 2023
Arkivbild: Hussein Mohammed Ali, teknikcoach, ger Siw Fredriksson, Ann-Sofie Berglund och Ingalill Roswall handfasta tips. I bakgrunden skymtar Tomas Nygren som är ordförande i PRO Graniten i Kalmar som deltagit i Digisen. Infälld bild: Cecilia Parkert. Foto: Kristina Wirén.

Vad är Digisen?
– Digisen är ett projekt som drivs av PRO Riks i samarbete med föreningen Begripsam, med projektmedlemmar från PRO Kalmar.
Projektet pågår 2021–2024 och finansieras av Allmänna arvsfonden. PRO-medlemmar och förtroendevalda arbetar ideellt inom projektet.
Syftet är att göra äldres digitala vardag enklare. Vi vill minska det digitala utanförskapet bland äldre på två olika sätt: Dels genom att rusta äldre att bli digitala, eller mer digitala. Dels genom att arbeta för att digitala tjänster ska vara enkla att använda.

Varför är projektet viktigt?
– Det är viktigt för oss alla att vara självständiga och klara oss själva.
För den som inte alls är digital har det blivit svårare att göra vardagliga saker. Som att betala räkningar, boka läkartider, köpa biljetter och lösa parkering.
Det är också viktigt att hänga med i utvecklingen, men det är inte alltid så lätt. Särskilt inte om man har drabbats av sjukdom. Eller om man har nedsatt syn eller hörsel, har svårt med arbetsminnet, hålla fokus eller planera.
Dessutom är många digitala tjänster alltför krångliga. Det kan leda till att man känner sig dum, eller för gammal, när det egentligen är tjänsten som inte är byggd utifrån hur människor fungerar. På grund av krångliga tjänster kan man till exempel råka ut för utebliven medicin, att fakturor går till inkasso, eller att man tecknar avtal man inte ville ha. Det är dåligt, både för individen och för samhället.

+
-