HÄLSA

”Det är viktigt att fånga upp alla som drabbas”

I Sverige inträffar varje år drygt 124 000 frakturer som en följd av benskörhet. Efter första frakturen ökar risken för att få fler. – Därför behöver patienten snabbt få diagnos och medicinsk behandling, säger Anita Sandström, vice ordförande i Osteoporosförbundet.

Publicerad 18 juli jul 2023
Anita Sandström är vice ordförande i Osteoporosförbundet. Foto: Susanne Kronholm

Ordet osteoporos är grekiska och betyder benskörhet. Sjukdomen uppstår när kroppen förlorar mer benvävnad än den kan ersätta. Benen i skelettet blir porösa och sköra.
– Benskörhet är en tyst sjukdom, säger Anita Sandström. Den gör inte ont, man märker inte att skelettet långsamt försvagas. Oftast ger sjukdomen besvär först vid en fraktur.
Så var det för Anita, som själv drabbades 2007.
– Jag var ute med båten och skulle ta upp näten en tidig morgon tillsammans med min man. Det var blåsigt, båten krängde. Jag tappade balansen, ramlade, slog i båten och fick en rejäl smäll mot ryggen.
På akuten konstaterades fraktur i en bröstkota, som krävde många månaders sjukskrivning.
– Men trots att läkaren konstaterade att jag hade ett tunt skelett gjordes ingen bentäthetsmätning och ingen behandling sattes in. Orsaken var helt säkert att läkaren saknade tillräcklig kunskap om osteoporos.

Senare uppsökte Anita en privat osteoporosmottagning i Luleå där man mätte hennes bentäthet.
– Jag hade tur som på det sättet fick tidig och adekvat behandling. Man kan säga att jag drog en vinstlott. Hur hade mitt liv sett ut om jag inte hade blivit utredd och medicinerad? Jag hade inte kunnat gå på mina ben.
Eftersom osteoporos gör skelettet skört, ökar risken att få fler frakturer.
– Det är viktigt att det finns rutiner för att tidigt undersöka om patienten är benskör och kartlägga riskerna, betonar Anita. Men kunskapen om benskörhet är fortfarande mycket begränsad både inom primärvård och akutvård. När en person kommer in med hjärtproblem eller diabetes gör man genast en utredning. Gäller det benskörhet är det inte alls lika självklart.
Som vice ordförande i Osteoporosförbundet hör Anita många medlemmar berätta om hur de, när de fått en fraktur, inte fått den vård de behöver. När det gäller äldre patienter betraktar sjukvården ofta smärta, trötthet och krokig rygg som ett normalt åldrande.
– Förebyggande insatser bör vara självklara. För att ringa in personer som kan behöva genomgå en utredning bör man redan vid första mötet med patienten ställa några centrala frågor: Har du haft tidigare frakturer? Har du minskat i längd? Känner du till om du har personer i släkten som varit bensköra?
Ärftligheten är hög, 70 procent, påminner Anita. Eftersom benskörheten i sig själv inte ger några symtom, kan det vara svårt att tänka sig att man kan vara drabbad när man alltid varit stark och rörlig.
– Jag visste att min egen mamma var benskör under många år och hade svåra smärtor. Konstigt nog satte jag först inte hennes sjukdom i relation till min egen situation. Jag tror det är relativt vanligt att reagera så.
Arvet har stor betydelse. Och man behöver inte ha misskött sig och behöver inte känna skuld för sin benskörhet, betonar Anita.

+
-