KONGRESS 2022

”Det minsta distriktet gjorde avtryck”

De tog fajten för att inget ombud ska behöva åka ensam och representera sitt distrikt – och fick PRO-kongressen med sig. ­– Vi har medlemmarna i ryggen och har fått så många gratulationer, säger ombudet Lena Eneqvist, som tillsammans med Lilian Stenman representerade Gotland.

Publicerad 21 juni jun 2022
Lilian Stenman, ordförande för PRO Gotland och PRO Tingstäde, och Lena Eneqvist, PRO Stånga-Burs, representerade Gotlands distrikt på kongressen 2022. Foto: Anneli Nygårds

PRO:s styrelse hade föreslagit att ombuden skulle minskas i antal från 240 till 150 vid kommande kongress, och att representantskapet, och därmed representantskapsledamöterna, skulle försvinna. PRO Gotland såg en fara i det, eftersom man med dagens cirka 2 000 medlemmar som underlag endast skulle få skicka ett ombud till framtida kongresser.
Lena Eneqvist tog därför på lördagen till orda i talarstolen på PRO:s kongress i Upplands Väsby, norr om Stockholm.
­– Jag sa som det var, att vi inte vill åka ensamma. Man behöver läsa in alla handlingar i förväg, bolla frågorna med någon och också hänga med hela tiden under kongressen eftersom det händer grejer hela tiden. Då behöver man vara minst två, säger hon.
Och det gick vägen, kongressen hörsammade PRO Gotlands önskemål, till både Lena Eneqvists och Lilian Stenmans stora glädje:
­– Det känns så bra. Det minsta distriktet gjorde avtryck, konstaterar Lilian Stenman stolt.

Kongress och mellanårskongress

PRO:s kongress beslutade i helgen att kongress även i framtiden ska hållas vart fjärde år, men att det också ska hållas en mellankongress vartannat år. Detta för att PRO:s högsta beslutande organ lättare ska kunna följa utvecklingen i såväl organisationen som samhället i stort och fatta beslut snabbare än idag.
Antalet ombud på båda formerna av kongresser ska även minskas, till 150 ombud från distrikten och 11 styrelseledamöter. Hittills har antalet ombud på den ordinarie kongressen varit 240, plus styrelsens 11 ledamöter. Representantskapet kommer att tas bort.

+
-