Hälsa

”Du kan själv bromsa utvecklingen och dämpa symtomen”

Lungsjukdomen kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, går inte att bota, men den går att lindra. – Om du är aktiv, så mår du bättre. Både fysiskt och psykiskt, säger kol-patienten och egenvårdsombudet Kerstin Ramirez.

Publicerad 13 januari jan 2023
– Var inte rädd för kol. Fast vi är sjuka kan vi leva ett friskt liv, säger Kerstin Ramirez. Foto: Erik Karlsson

Även små förändringar i levnadsvanor är betydelsefulla och kan leda till stora förändringar på sikt, konstaterar Kerstin Ramirez.
– Var inte rädd för sjukdomen. Låt inte kol hindra dig från att leva livet. Fast vi är sjuka kan vi leva ett friskt liv.
Själv fick Kerstin beskedet att hon har kol för sex år sedan efter att hon bett om att bli undersökt på vårdcentralen.
– Jag hade inga tecken på kol, men jag hade varit rökare i många år och beslöt mig för att testa mig.
Resultatet visade kol grad 2, det vill säga måttlig grad.
– ’Vad händer nu?’ frågade jag och förväntade mig en sorts vårdplanering. ’Du får komma igen om du blir sämre’, svarade sjuksköterskan. Det var som att mötas av en axelryckning. Jag behövde fördjupad kunskap, vägledning och uppmuntran men fick ingenting av det.
Kerstin bestämde sig för att gå vidare på egen hand och tog kontakt med utbildningsansvarig på Riksförbundet HjärtLung.

Går, cyklar och styrketränar

Namn: Kerstin Ramirez.
Ålder: 78 år.
Bor: I Hässleholm.
Yrke: Tidigare biomedicinsk analytiker. Numera engagerad i informationsarbete för att sprida kunskap om KOL.
Intressen: Vandringar, läsning och bridge.

– Med relativt små medel går det att öka sin livskvalitet, säger Kerstin Ramirez. Även små rörelser ökar styrkan och uthålligheten. Foto: Erik Karlsson

Det ledde till att hon skaffade sig ökad kunskap om diagnosen. Så småningom började hon informera om Riksförbundet HjärtLungs utbildning Aktiv med KOL för personal på vårdcentraler.
– Vården kan använda sig av utbildningen helt gratis för sina kol-patienter, berättar Kerstin.
Det är viktigt att alla professioner på vårdcentralerna är medvetna om kol och att de vet hur de ska bemöta och följa upp patienter med sjukdomen. Det behövs certifierade astma/kol-mottagningar med hela kol-team där läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och kuratorer ger stöd, behandling och individuella råd.
– Kol är ångestladdat för många. Så det är viktigt att patienterna får gedigen kunskap och i samråd med sjukvården kan lindra sin sjukdom. Hörnpelarna i utbildningarna är kunskap om sjukdomen och budskapet att du, fast du har kol, kan leva ett bra liv – om du sköter om dig.

+
-