Litteratur

En nära berättelse om Sveriges nedslimmade hemtjänst

Hur är det egentligen att hjälpa seniorer med vardagens problem? Elliot Baron skriver om sina upplevelser om att jobba i hemtjänsten.

Publicerad 11 februari feb 2022
I boken "Vi kommer med hjärta hem till dig" har Elliot Baron poetiskt skildrat sina erfarenheter inom hemtjänsten. Foto: Bokförlag it-lit.

Det finns ett stort behov av mer tid hos varje brukare inom hemtjänsten. Det är tydligt när man läser boken Vi kommer med hjärta hem till dig. I olika lägenheter och rum möter vi äldre som dagligen tar emot hemtjänst för att få hjälp med allt från att ta medicin till att klä på sig eller städa köket.

– Varannan sida är ett slags porträtt där behov och livsöden varvas. Både textens form och innehåll är ett försökt att spegla själva jobbet som består av tidsbegränsade möten och arbetsuppgifter. Perspektivet i boken växlar hela tiden mellan anställda och de äldre, förklarar Elliot Baron som skrivit boken.

+
-