Juridik

Är även ex-sonhustrun dödsbodelägare?

FRÅGA: Min man avled för ett halvår sedan. Hans äldste son ligger i skilsmässa, betänketiden pågår. Sonens hustru hävdar att hon ska sanktionera/signera alla delar av arvet ”för att bevaka barnbarnens rättigheter”. Stämmer det? Dessutom vill hon köpa ut mig från sommarbostaden som min man och jag äger 50/50. Sonhustrun är väl inte dödsbodelägare?

SVAR: Jag förmodar att din mans son inte är ert gemensamma barn, och att han därmed nu har arvsrätt efter sin far. Om din man avled innan sonen och hans hustru ansökte om äktenskapsskillnad, så kan sonens andel i dödsboet ingå bland de tillgångar som ska bodelas mellan honom och hans hustru efter skilsmässan, men även om andelens värde ska ingå i bodelningen, så är det enbart sonen som är dödsbodelägare och som tillsammans med dig ska underteckna eventuella handlingar och komma överens om fördelningen av arvet.

+
-