Juridik

Är ett löfte samma som ett testamente?

Jag har en fråga hur man formulerar ett ”löfte”. Jag bor sedan över fyrtio år tillsammans med min sambo i ett gammalt fiskartorp (byggt 1886). Jag är inte delägare i huset.
Min sambo har en son som vi vet kommer att sälja huset så fort som möjligt om min sambo skulle avlida före mig. Vi har pratat om att upprätta ett löfte om att jag ska få tid på mig att skaffa ett nytt boende och avveckla mitt boende här.
Jag vet inte om man ska skriva att jag får bo kvar ett halvår eller skälig tid, men framförallt hur man ska formulera sig och om det ska kallas ett testamente?

SVAR: Din sambo kan upprätta ett testamente där du får nyttjanderätt till torpet under en begränsad tid, förslagsvis ett år. Då har du rätt att bo kvar under ett år om din sambo skulle avlida före dig. Din sambos son har i och för sig en laglottsrätt som gör att han kan kräva att få hälften av sitt arv utan begränsning av till exempel nyttjanderätt, men då det ändå tar en tid innan bouppteckning med mera blir klart efter ett dödsfall, är det troligt att han inväntar att din nyttjanderätt ska upphöra, innan han kräver att få ta hand om arvet.

+
-