Juridik

Är pengarna låsta i väntan på bouppteckningen?

FRÅGA: Jag och min fru har passerat 80 år med måttliga sjukdomar. Vi har våra tillgångar på två gemensamma konton. Om en av oss går bort antar vi att det kan dröja upp till sex månader innan bouppteckningen registrerats av Skatteverket. Nu undrar vi om pengarna under denna tid är låsta för den överlevande av oss för att betala löpande utgifter.

SVAR: Det är riktigt att det kan ta lång tid efter ett dödsfall innan bouppteckningen är registrerad av Skatteverket. Uttag från en avliden persons bankkonton kan alltid ske för att betala räkningar som är ställda till den avlidne eller dödsboet, men några andra uttag kan inte göras. Om ni enbart har gemensamma konton kan detta vara ett problem, och jag tycker att ni ska tala med er bank om vad som gäller i ert fall.

+
-