Juridik

Ärver allmänna arvsfonden min syster?

Min syster blev änka för åtta år sedan. Äktenskapet var barnlöst. Min svåger hade inga syskon och hans föräldrar är avlidna.
Jag har trott att mina barn skulle ärva min syster, som står i svaret. Jag räknar med att jag dör före min syster.
I samband med upprättandet av framtidsfullmakt frågade jag juristen vad som gäller och fick då till svar att hälften av min systers dödsbo går till allmänna arvsfonden (arvet efter min svåger) och den andra halvan går till mina barn, om inte testamente är upprättat. Juristen tillade ”det går kanske att ordna”.
Vad menade han med det?

SVAR: Tidigare (före 1988) var det så att om den make som saknade släktarvingar avled sist av makarna, delades kvarlåtenskapen mellan den först avlidne makens arvingar och Allmänna arvsfonden. 1988 tillkom dock en lagregel som säger att om det vid den efterlevande makens död finns arvsberättigade efter endast en av makarna, ska dessa arvingar ärva allt. Allmänna arvsfonden är alltså numera utesluten från att ärva i de fall då den sist avlidne saknar släktarvingar.
När det är den först avlidne maken som saknar släktarvingar, som i det fall du beskriver, har Allmänna arvsfonden alltid varit utesluten från arv, alltså även före 1988, på grund av att den efterlevande då har erhållit arvet efter den först avlidne med full äganderätt. Allmänna arvsfonden har aldrig haft så kallad efterarvsrätt, enligt lag.
Juristen som du har talat med har alltså fel. Allmänna arvsfonden har ingen arvsrätt när din syster avlider, utan det är du eller dina barn som ärver båda makarna, såvida det inte finns testamente som säger något annat. Vad juristen avsåg med sitt uttalande var kanske att det gick att ordna med hjälp av testamente, annars vet jag inte.

+
-