Pensioner

Drabbar skatteorättvisan även oss födda 1959?

FRÅGA: Följer debatten om skatteorättvisan för årskull -57. Själv är jag född 1959 och insåg att jag också skulle drabbas av högre skatt då jag får det förhöjda grundavdraget först det år jag fyller 68. Jag har trott att detta beror på den så kallade riktåldern som fastställts till 67 år och inte var något uppenbart fel som för 57:orna. Nu ser jag i debatten att det förs fram att även vi 59:or kommer att drabbas orättvist och borde precis som 57:orna få det förhöjda grundavdraget tidigare.

SVAR: Grundproblemet som påverkar årskullen 1957 och som kommer att påverka årskullen 1959 när åldersgränsen ändras igen 2026 är att beskattning har kopplats till ålder. När politikerna ville kompensera pensionärer för jobbskatteavdraget (som bara gäller inkomster från anställning och näringsverksamhet – inte pension) införde de ett förhöjt grundavdrag kopplat till ålder. Den åldersgränsen höjs nu steg för steg. Det enklaste vore om alla betalar samma skatt på inkomsten, oavsett om den kommer från arbete eller pension och oavsett ålder.
För årskullen född 1957 gäller att det förhöjda grundavdraget börjar gälla i januari det år personen fyller 67, alltså januari 2024. Innan riksdagen höjde åldersgränsen var det januari i år som gällde och förändringen blev en obehaglig upptäckt för 57:orna (och för personer som gått i pension tidigare) när beslutet kom.
För årskullen 1958 är det också januari det år 67-årsdagen infaller som gäller, alltså januari 2025. Men för årskullen 1959 är gränsen höjd: för er gäller januari det år ni fyller 68, alltså januari 2027. Den höjda åldersgränsen missgynnar så klart 59:orna, men det är åtminstone klart vad som gäller. För 57:orna kom höjningen som en blixt från klar himmel.
PRO:s uppfattning är att pension är uppskjuten lön och borde beskattas som sådan – oavsett ålder!

+
-