Juridik

Får hans särkullbarn ärva mig när jag dör?

FRÅGA: Här är en fråga om ett inbördes testamente som upprättades 1979 när jag och min man var sambor.
Han hade två barn från tidigare äktenskap och jag hade ett, sen fick vi ett gemensamt barn och gifte oss.
Min man avled senare och hans två särkullbarn fick ut 1/12 vardera.
I testamentet står det: efter den sist avlidnes död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan bådas våra arvingar enligt lag.
Min fråga är: Hur blir det när jag avlider? Har hans särkullbarn fått sitt eller får de ytterligare arv?
Ett av särkullbarnen är avliden, det följer väl inte till nästa generation utan är endast avsett våra barn?

SVAR: Svaret på din fråga får bli en liten räkneövning:
Att din mans särkullbarn fick ut 1/12 vardera tyder på att det efter din mans bortgång gjordes en normal bodelning, vilket innebär att era tillgångar slogs samman och delades i två delar där den ena halvan var din bodelningsandel, och den andra halvan var arvet efter din man. Då din man hade tre barn var varje barns arvslott en tredjedel men då ni hade ett inbördes testamente, fick hans särkullbarn endast sin laglott, det vill säga hälften av arvslotten, som då blir en sjättedel vardera av arvet efter din man, vilket är lika med en tolftedel vardera av hela boet, din bodelningsandel inberäknad.
Efter att särkullbarnens laglotter hade utbetalats hade du alltså tio tolftedelar kvar. Av dessa tio var sex delar den bodelningsandel som du fick med full äganderätt, och fyra delar det arv efter din man som du fick med fri förfoganderätt. Enligt ert testamente ska kvarlåtenskapen efter er båda fördelas enligt lag efter din död. Detta innebär att kvarlåtenskapen efter dig ska delas i tio delar, varav sex delar är arvet efter dig och fyra delar det kvarvarande arvet efter din man.
Arvet efter dig delas mellan ditt särkullbarn och ert gemensamma barn, som då får tre tiondelar vardera, och det kvarvarande arvet efter din man delas så att hans särkullbarn får en tiondel vardera och ert gemensamma barn får två tiondelar. Ert gemensamma barn, som ärver båda sina föräldrar, får alltså totalt fem tiondelar, ditt särkullbarn får tre tiondelar och din mans särkullbarn får en tiondel vardera av kvarlåtenskapen efter dig.
Om något av barnen är avlidet och har egna barn, träder dessa barnbarn in som arvingar i sin avlidna förälders ställe.

+
-