Juridik

Får jag bo kvar i lägenheten om min man dör?

Vi var gifta i 25 år och skilde oss, vi har två gemensamma barn, min före detta man flyttade till en nyinköpt bostadsrättslägenhet. Efter två år gifte vi om oss och jag flyttade in i hans lägenhet. Vi skrev då ett äktenskapsförord angående hans bostadsrättslägenhet, att den skulle vara hans enskilda egendom.
Fem år senare skrev vi ett testamente (bifogas/del av). Innebär testamentet att jag får bo kvar i lägenheten om min man avlider, och att våra barn efter bådas bortgång, delar på arvet efter oss? Nu har vi snart varit gifta i 25 år till, alltså i totalt 50 år 2022! Behöver vi göra något mer?

SVAR: Enligt ert testamente ärver den av er som överlever den andre all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Efter bådas bortgång ska den då varande egendomen tillfalla era barn.
Ni är gifta och har endast gemensamma barn, vilket innebär att ni ärver varandra även enligt lag. Era barn kan inte kräva något arv förrän ni båda har avlidit. Ni ärver alltså varandra både enligt lag och testamente. Att bostadsrättslägenheten är din mans enskilda egendom har betydelse vid en eventuell andra skilsmässa, men ändrar inte arvsordningen. Du ärver även hans enskilda egendom.
Enligt ert testamente ska barnens arv vara deras enskilda egendom och det kan därmed vara bra att ni har testamentet, även om ni hade ärvt varandra på samma sätt utan testamente.
Ni behöver alltså inte göra något mer för att det ska bli så som ni vill ha det.

+
-