Pensioner

Får kommunen höja hyran hur som helst?

FRÅGA: Vid ett informationsmöte med kommunen har vi fått veta att hyran för våra anhöriga som bor på äldreboende ska höjas rejält. Tjänstemannen uppmanade oss att söka bostadstillägg för den boende som får högre hyra eller rapportera in den högre hyran till Pensionsmyndigheten om de redan får bostadstillägg. Kan kommunen bestämma hyran helt själv i äldreboenden?

SVAR: Nej, det finns regler för vilken hyra som får tas ut. Juridiskt är det samma regler som gäller hyran i äldreboende eller demensboende (eller särskilt boende som det egentligen heter) som för vilken hyresrätt som helst. Den som bor i särskilt boende är också hyresgäst och hyresgäster har rättigheter.
För att få plats i särskilt boende ska man ansöka hos kommunen och få behovet bedömt. Den som får plats i särskilt boende betalar en avgift som består av flera delar. En del rör den omvårdnad som ingår i boendet. För den avgiften finns ett fastställt maxbelopp. Den mat som ingår får man också betala för.
För hyran i särskilt boende gäller att den ska motsvara kvaliteten i bostaden. Hyran ska antingen förhandlas med Hyresgästföreningen eller godkännas av hyresgästen. Kan man inte komma överens ska Hyresnämnden avgöra.
Att en hyresgäst kan få bostadstillägg är inte ett giltigt skäl att höja hyran.
Dessvärre finns rapporter om att kommuner ensidigt höjer hyrorna utan hänsyn till de regler som finns. Den som är medlem i Hyresgästföreningen kan höra av sig dit för råd. Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för att tillvarata hyresgästernas intressen.
De PRO:are som är engagerade i kommunala pensionärsråd (KPR) och som har kontakter med kommunen kan bevaka frågan om hyressättning i särskilda boenden.

+
-