Pensioner

Får pensionärer inte socialbidrag?

FRÅGA: Vi i PRO-föreningen träffade kommunens tjänstemän nyligen för ett informationsmöte. Jag blev mycket förvånad över att höra att vi pensionärer inte ska ansöka om socialbidrag i kommunen. Det verkar vara ett fall av ”ålderism”?

SVAR: Pensionärer kan få äldreförsörjningsstöd, som ersätter det vanliga socialbidraget (eller försörjningsstöd, som det egentligen heter) som man kan ansöka om hos kommunen. Äldreförsörjningsstöd betalas ut av statliga Pensionsmyndigheten och det är en del av grundskyddet i pensionssystemet. Alla pensionärer som ansöker om bostadstillägg prövas automatiskt för äldreförsörjningsstöd.
De flesta äldre som inte tjänat in tillräckligt till pensionen får garantipension. Men för att ha rätt till full garantipension måste en pensionär ha bott i Sverige i fyrtio år. Personer som invandrat till Sverige sent i livet och som saknar pension från hemlandet kan få äldreförsörjningsstöd för att alls ha en inkomst.
Ungefär 24 000 personer får äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstödet är lägre än garantipensionen. Den genomsnittliga beloppet som betalas ut är 4 000 kronor i månaden.

+
-