Juridik

Gäller vårt samboavtal om min sambo dör?

FRÅGA: Jag äger ett hus sedan många år. Blev sambo sex månader efter jag köpt huset till mig och min dotter.
Min sambo har en son. Vi skrev samboavtal att huset är mitt. Huset var då ett bostadsrättshus
men blev sedan ett friköpt hus genom bostadsrättsföreningen.
Gäller vårt samboavtal om min sambo avlider? Fastighetsbeteckningen är densamma då som nu.

SVAR: Eftersom din sambo flyttade in i din bostad en tid efter att du hade
köpt den, kan bostaden sannolikt inte anses vara köpt för gemensam an- vändning, och därmed inte heller ingå i en bodelning mellan dig och din sambo. Beroende på hur ert samboavtal är formulerat tycker jag dock att det kan finnas skäl att låta en jurist göra en bedömning av om ni behöver upprätta
ett nytt avtal på grund av bostadens ändrade karaktär.

+
-