Juridik

Går det att ändra inbördes testamente om en dör?

FRÅGA: Ett testamente har skrivits av ett sambopar som levt tillsammans i 30 år. Båda har två barn vardera. Testamentet, som har upprättats av en bank, säger att efter bådas död ska kvarlåtenskapen delas mellan bådas barn.
Om den ena sambon överlever den andra med ytterligare 30 år, har den sambo som överlever den andra rätt att ändra det ursprungliga testamentet till förmån för sina barn?

SVAR: När makar eller sambor upprättar ett inbördes (gemensamt) testamente, innehåller den upprättade handlingen två testamenten, där makarna eller samborna var för sig har uttryckt sin sista vilja.
Varje person har rätt att återkalla eller ändra sitt testamente, men om en efterlevande make eller sambo upprättar ett nytt testamente efter att den andra maken eller sambon har avlidit, så påverkar ändringen endast arvet efter den efterlevande. Vad den först avlidne har bestämt ska hända efter bådas död, gäller fortfarande för den andel som den efterlevande har ärvt efter den först avlidne.
Ett inbördes testamente kan vara formulerat på olika sätt och det är svårt att säga vad som gäller utan att ha sett ert testamente, men så som du beskriver det, är det troligen inte möjligt för den efterlevande att ändra på fördelningen av arvet efter den först avlidne.

+
-