Juridik

Går en adoption att ångra?

FRÅGA: Min fråga är om jag kan återkalla en adoption av min dotter? Detta för att min dotter och mina barnbarn har tagit avstånd från mig. Jag har aldrig sett mina barnbarnsbarn heller.
Min dotter och måg har även slutat att kontakta mågens mamma.

SVAR: Nej, det är inte möjligt att återkalla en adoption. Om du inte vill att din dotter ärver dig, kan du skriva ett testamente till någon annan person
eller till någon organisation.
Din dotter har visserligen rätt att begära jämkning av testamentet för att få sin laglott, men om hon menar allvar med sitt avståndstagande från dig, så kanske hon avstår sin laglottsrätt och godkänner ditt testamente utan att fordra något arv från dig.

+
-