Pensioner

Har jag rätt till äldreförsörjningsstöd?

FRÅGA: Hur ansöker man om äldreförsörjningsstöd?

SVAR: Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för pensionärer som helt saknar pension eller vars pension är mycket låg. En person som vill ansöka om äldreförsörjningsstöd ska bo i Sverige, vara 66 år eller äldre och ta ut eventuell allmän pension inklusive premiepension. Äldreförsörjningsstödet beviljas för tolv månader i taget – sen måste man ansöka igen om behovet kvarstår.
Ansökan om äldreförsörjningsstöd skickar man till Pensionsmyndigheten. Det är samma ansökan för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – man prövas för båda stöden samtidigt.

+
-