Pensioner

Har jag rätt till bostads­tillägg trots mina fonder?

Joel Stade, sakkunnig i pensionärers ekonomi vid PRO. Foto: Anneli Nygårds

FRÅGA: Jag har garantipension och bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Jag har frågat myndigheten om det påverkar bostadstillägget om jag spekulerar med 40 000 kronor i aktier och fonder men jag har fått olika svar. Jag önskar att ni förklarar hur det ligger till.
Jag vet att man kan ha upp till 100 000 kronor på ett bankkonto utan att det påverkar bostadstillägget.

SVAR: Det som avgör hur mycket du kan få i bostadstillägg är kostnaden för ditt boende, familjesituationen, inkomst och förmögenhet. Precis som du skriver får man ha tillgångar (kontanter, värdepapper, fastighet) och ändå ha rätt till bostadstillägg.
När bostadstillägget beräknas lägger Pensionsmyndigheten ihop värdet på tillgångarna. För den del av summan som överstiger 100 000 kronor görs ett tillägg till inkomsten på 15 procent av den överskjutande delen. Högre inkomst kan i sin tur påverka rätten till bostadstillägg. För gifta eller sambos är det 15 procent av hälften av gemensamma tillgångar över 200 000 kronor. När värdet av tillgångarna beräknas tas värdepapper upp till 80 procent av marknadsvärdet. Aktier eller fonder till ett marknadsvärde om 40 000 kronor tas alltså upp till ett värde på 32 000 kronor när förmögenheten beräknas (40 000 x 0,8 = 32 000). Det är förmögenhetens storlek den sista december året före ansökan som beräknas.
Innehav av aktier och fonder till ett värde av 40 000 kronor påverkar alltså i sig inte bostadstillägget. Det är den totala förmögenheten som avgör.
Att beräkna vem som har rätt till bostadstillägg och hur mycket är, som synes, en komplicerad historia. Många drar sig för att ansöka. Det är ett stort problem – omkring 100 000 äldre som har rätt till bostadstillägg ansöker inte om det, och man får det inte automatiskt. På Pensionsmyndighetens hemsida kan man fylla i sina uppgifter och testa om man har rätt till bostadstillägg.

+
-