Juridik

Hur fördelas arvet efter oss när vi är sambor?

Jag och min sambo har skrivit testamente med ordalydelsen ”all min kvarlåtenskap ska tillfalla min sambo med full äganderätt”. Min sambo har två särkullbarn, hur blir det då? Kommer jag då att ärva hans pengar, bil, båt, tavlor osv? Jag har också ett särkullbarn och vi har två barn tillsammans. Kommer allt att delas bland alla barn den dag jag är borta också? Eller kan hans särkullbarn KRÄVA sin rätt direkt och vad händer med hans typ bil och båt?

SVAR: Om ert testamente är formulerat så att ni ärver varandra med full äganderätt och om det inte finns något skrivet om vad som ska hända när ni båda har avlidit, så blir det inte någon fördelning mellan samtliga era barn när ni båda har avlidit.
När den förste av er avlider så har dennes barn, både gemensamma och icke gemensamma, att välja mellan att godkänna testamentet och därmed avsäga sig sin arvsrätt efter den avlidne föräldern, eller att kräva sina laglotter, som är hälften av deras arvsrätt enligt lag. Det är upp till varje barn hur de vill göra men även om den först avlidnes samtliga barn kräver sina laglotter, så ärver den efterlevande av er alltså hälften av den först avlidnes tillgångar med full äganderätt.
När den efterlevande av er därefter avlider fördelas hela arvet efter denne, alltså även den del som ärvdes efter den först avlidne, mellan den efterlevandes barn. Eftersom man inte kan veta vem av er som avlider först eller sist, är det alltså slumpen som avgör hur era tillgångar kommer att fördelas mellan barnen.
Mitt råd är att ni anlitar en jurist för att upprätta ett testamente som passar bättre för er situation.

+
-