Juridik

Hur ger jag mina barn rätt att sköta min ekonomi?

Jag har två barn och vill inte ha en god man när det blir dags och jag inte kan sköta min ekonomi själv. Mina barn vill att jag ska lämna över detta till dem. Vart vänder vi oss, är det en ansökan eller hur fungerar det?

SVAR: Du bör ta kontakt med en jurist för att få hjälp att skriva en framtidsfullmakt. I en sådan kan du ge dina barn rätt att på olika vis företräda och hjälpa dig om du i framtiden på grund av demens eller annan sjukdom inte längre själv kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter.

+
-