Juridik

Hur länge kan syskonen dra ut på arvskiftet?

Vi är sex syskon som äger ett dödsbo, en bondgård. Alla är mellan 68 och 80 år. Mor dog i maj 2020, nästan 99 år. Jag är 77 år och vill sälja, vill ha lite pengar att röra mig med, men det går väldigt trögt för de andra. Finns det någon gräns för hur länge de kan dra på detta?

Svar: Det finns ingen tidsgräns för när ett arvskifte måste ske. Det är dödsbodelägarna som avgör detta. Du ska givetvis i första hand ta upp frågan om försäljning och arvskifte med dina syskon, men det antar jag att du redan har gjort.
Om dina syskon har svårt att skiljas från gården kanske ett alternativ kan vara ett arvskifte där de får dela på gården mot att de betalar en så kallad skifteslikvid till dig, det vill säga köper ut dig. De får då behålla gården och du får pengar motsvarande vad din andel är värd.
Om dina syskon helt motsätter sig att arvet efter er mor ska skiftas, kan du ansöka om att tingsrätten förordnar en boutredningsman eller skiftesman, som då ska försöka få er att komma överens om ett arvskifte. Om skiftesmannen inte lyckas få till ett frivilligt arvskifte, har han eller hon möjlighet att tvångsvis upplösa dödsboet genom att fatta ett beslut om arvskifte.

+
-