Juridik

Kan min bortadopterade dotter ärva mig?

Jag har en dotter som växt upp med sin biologiska mor och fosterfar.
Genom tingsrättsbeslut 2017 adopterades hon i vuxen ålder av sin fosterfar.
(Ansökningsgrund: För att hon skulle få arvslott efter honom.)
Kommer hon ändå ha sin rätt kvar att ärva mig som biologisk far?

SVAR: När ett barn adopteras får det arvsrätt enligt lag efter adoptivföräldern och mister därmed sin arvsrätt efter den biologiska föräldern. I och med adoptionen så fick alltså din dotter arvsrätt efter adoptivfadern och hon miste sin arvsrätt efter dig. Om du vill att din dotter ska ärva dig så måste du skriva ett testamente.

+
-