Juridik

Hur påverkar äktenskapsförordet vid ett dödsfall?

Jag och maken skrev ett äktenskapsförord när vi hade gift oss. Jag tänkte inte så mycket på det då men åren går och vi är äldre nu och jag är osäker på vad jag skrev under.
När vi träffades hade vi båda barn från tidigare äktenskap. Vi fick inga gemensamma barn.  Maken ägde en fastighet som jag och mitt barn flyttade till. I äktenskapsförordet står det bland annat att fastigheten ska vara makens enskilda egendom varav jag inte ska äga i giftorätt. Vad händer vid en skilsmässa eller när någon av oss avlider?

SVAR: Vid en skilsmässa får din make behålla fastigheten som är hans enskilda egendom. Du har inte rätt till någon del i den. Vad som händer när din make avlider är att hans barn ärver fastigheten. Du har inte heller då rätt till någon del i den. Ni kan, om ni vill, ändra på detta genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Ett skydd för dig, om din make skulle avlida före dig, kan ni också få genom att din make eller ni gemensamt skriver ett testamente.

+
-