Juridik

Ingår min ärvda bostad i samboegendomen?

Läste i förra numret av PROPensionären om sambolagens regler som säger att bostad som har inköpts inför eller under samboförhållandet, för gemensamt bruk, ska delas lika när samboförhållandet upphör. Gäller samma regler om en av parterna har fått bostaden i arv?

Svar: En ärvd bostad är som regel inte samboegendom och kan därmed inte ingå i en bodelning mellan sambor. Det beror på att bostaden inte kan anses ha förvärvats för gemensam användning, men det finns undantag.
Om en av samborna är delägare i ett dödsbo och tar över en fastighet eller bostadsrätt genom att betala en i ett arvskifte överenskommen arvskifteslikvid till de andra arvingarna, och om avsikten med att ta över bostaden är att den ska bli permanentbostad för arvingen och dennes sambo, så kan bostaden anses vara samboegendom som kan fördelas genom bodelning när samboförhållandet upphör genom separation eller dödsfall. Detta gäller dock inte om arvet är arvingens enskilda egendom genom testamente.
En bostad som är en sambos enskilda egendom genom villkor i testamente eller gåvobrev, eller om bostaden är köpt för pengar som på samma vis är enskild egendom, kan inte vara samboegendom.
En sambo som inte vill riskera att en ärvd bostad bodelas med den andra sambon kan se till att upprätta ett samboavtal, där samborna avtalar att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla för deras bostad.

+
-