Pensioner

Innebär höjd kommunal­skatt att även skatten på pensionen höjs?

FRÅGA: Jag bor i Stockholm, och där höjs kommunalskatten med 24 öre från den 1 januari 2024.
Innebär det även att skatten på inkomstpensionen höjs? Om så kommer det för mig som bara får 1 procent i höjning på inkomstpensionen innebära att statens skattesänkning för pensionärer äts upp och jag får mindre i pension nästa år.

SVAR: Inkomstpensionen är skattepliktig på samma sätt som lön. Pensionsmyndigheten, som betalar ut din pension, drar automatiskt av den kommunalskatt du ska betala enligt skattetabellen för den kommun du bor i. När kommunens politiker beslutar om högre skatt dras lite mer av pensionen av.
Den politiska majoriteten i Stockholms stad höjer kommunalskatten från 17:74 kronor till 17:98 kronor per hundralapp nästa år. Staten sänker samtidigt skatten genom att det förhöjda grundavdraget, som börjar gälla efter det år du fyller 67 år, blir större. Avdraget gäller hela den beskattningsbara inkomsten, oavsett om den kommer från lön eller pension.
Om du har en pension på 200 000 kronor per år (alltså 16 667 kronor i månaden) sänks skatten nästa år med 192 kronor i månaden, genom det förhöjda grundavdraget. Även pensionärer i Stockholms stad får en sänkt skatt, eftersom höjningen av kommunalskatten är mindre.
Även om skatten sjunker och inkomstpensionen stiger en procent nästa år blir det ett dåligt år för pensionärerna, ekonomiskt sett. Priserna ser ut att fortsätta öka mer än pensionerna och det innebär fallande köpkraft i ytterligare ett år. För att möta detta kräver PRO politiska åtgärder: Högre pensionsavgift och en ”gaspedal i pensionssystemet” krävs för högre inkomstpension.

+
-