Juridik

Jag äger mer än min man, vad händer om han dör?

Fråga: Vi är gifta och har särkullbarn, inga gemensamma. Nu är min man allvarligt sjuk.
Vi har skrivit ett testamente, där vi önskar att barnen delar lika efter bådas bortgång. Men om någon kräver sin laglott, önskar vi ge den i kontanter.
Vi har en värdefull bostadsrätt gemensamt, fin bil på mitt namn och båda har kontanter. Jag har mycket mer besparingar än vad min man har. Hur delas vår egendom om min man går bort före mig? Risken är stor att hans arvingar vill ha sin laglott. Hur stor del måste hans barn få av vår gemensamma egendom?

SVAR: Jag utgår i mitt svar från att ni inte har något äktenskapsförord eller enskild egendom och att samtliga era tillgångar därmed är giftorättsgods.
När ett äktenskap upplöses ska makarnas giftorättsgods delas genom en bodelning, som enligt huvudregeln innebär att makarnas tillgångar slås samman och delas med hälften vardera. Efter ett dödsfall är då den ena halvan den efterlevandes bodelningsandel, och den andra halvan är arvet efter den avlidne.
En efterlevande make kan istället för huvudregeln välja att bodelning sker enligt en jämkningsregel som innebär att den efterlevande får behålla en andel som motsvarar sina egna tillgångar, istället för hälften av makarnas gemensamma tillgångar. Det är alltså en fördel för den efterlevande att begära att bodelningen sker enligt denna jämkningsregel om den efterlevande har större tillgångar än den avlidne.
Om din make skulle avlida före dig är hans särkullbarns laglott hälften av arvet efter honom. Men arvets storlek motsvarar alltså antingen hälften av era sammanlagda tillgångar eller din mans egna tillgångar, beroende på hur du väljer att bodelningen ska ske.

+
-