Juridik

Kan en gåva räknas som förskott på arv?

FRÅGA: Jag, min bror och våra systerdöttrar håller just nu på med arvskiftet efter vår mor som avled i år.
Jag och min bror fick under 2018 min mors sommarstuga som gåva då hon ekonomiskt och förvaltningsmässigt
inte klarade av att ha den kvar. Gåvobrevet anger följande: ”Gåvan ska utgöra mottagarnas enskilda, och
från bodelning undantagna, egendom, vari maka eller samboende inte ska äga giftorätt eller övertaganderätt.”
Jag och min bror har olika uppfattningar om fastigheten ska räknas som förskott på arvet eller inte ingå i arvskiftet.
Vi står sedan mottagandet som lagfarna ägare till fastigheten. Vad gäller?

SVAR: Den mening som du återger från gåvobrevet innebär att sommarstugan är din och din brors enskilda egendom, vilket i sin tur innebär att ni inte behöver dela med er av sommarstugan eller dess värde, vid bodelning på grund av skilsmässa eller dödsfall.
Förskott på arv är en helt annan sak. Gåvor från föräldrar till bröstarvingar (barn eller barn till avlidna barn) är som huvudregel förskott på arv som ska avräknas vid framtida arvskifte efter givaren. Undantaget från detta är om det finns inskrivet i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Då ska gåvan inte avräknas från arvet.
Om det inte finns något sådant undantag inskrivet i gåvobrevet för sommarstugan, så ska värdet av den läggas till kvarlåtenskapen efter er mamma och därefter avräknas från din och din brors respektive arvslotter. Följden av detta blir att era systerdöttrar kompenseras för att ni har fått en gåva som förskott på arvet efter er mamma.

+
-