Juridik

Kan jag ge dotterns enskilda egendom till barnbarnen istället?

Min man och jag upprättade ett testamente för många år sedan med uppgift om enskild egendom till vår gemensamma dotter.
Nu har min man avlidit och jag skulle vilja gå ett steg längre och ge hennes enskilda egendom vidare till våra två barnbarn vid en eventuell skilsmässa. 
Ska jag skriva ett nytt testamente eller är det bättre att dottern skriver ett eget? Vad händer med det testamente som min man och jag har upprättat?

SVAR: Arvet efter dig och din make ska, efter vad jag förstår, tillfalla din dotter som hennes enskilda egendom, efter att även du har avlidit. Om du har en önskan att det arv som dina barnbarn en gång i framtiden får efter sin mamma ska vara deras enskilda egendom, så är det din dotter som måste bestämma detta i ett eget testamente.
Det testamente som du och din make har upprättat ska du ta väl vara på. Jag förmodar att det fanns med i din makes bouppteckning och det måste också en gång i framtiden finnas med i bouppteckningen efter dig, för att arvet efter dig och din make med säkerhet ska bli din dotters enskilda egendom.

+
-