Juridik

Kan jag testamentera huset till mina barnbarn?

Jag har ett hus som är min enskilda egendom. Kan jag testamentera bort det till barnbarnen att ärva efter min död eller är det tvunget att gå till barnen som en del av deras laglott? Jag har två barn inom äktenskapet.

Svar: Jag tolkar din fråga som att du är gift och att du och din maka har två gemensamma barn. Om du skulle avlida före din fru och om du inte har något testamente, så är det din fru som ärver dig enligt lag och det gäller då även din enskilda egendom.
Om du vill att dina barnbarn ska ärva din fastighet, kan du testamentera fastigheten till dem. Om fastighetens värde är större än hälften av den totala kvarlåtenskapen efter dig, så har dina barn möjlighet att kräva sin laglott. Det skulle i så fall innebära att barnbarnen inte kan få hela fastigheten, men det är alltså dina barn som bestämmer om de vill ha sin laglott eller om de vill respektera och följa din vilja och låta barnbarnen få hela fastigheten.

+
-