Juridik

Kan vi göra vår fientliga son arvlös?

FRÅGA: Jag hänvisar till PRO-pensionären nr 8/2021. Min hustru är född 1943. Jag är född 1935. Vi är gifta sedan 50 år. Vi har en son som är född 1972. Vi har inte träffat sonen på åtta år.
Vår son har uppträtt mycket fientligt och kriminellt mot oss varför vi önskar att han inte ska kunna ärva oss. En av sonens många illgärningar: Han försökte sälja vårt hem, vårt radhus, till grannens son utan vår
kännedom eller vårt medgivande. Då jag kom hem från rehabiliteringen efter en bypass-operation var vår grannes son redan i huset och uppträdde som ny ägare. Jag körde ut grannens son från vårt hus.
Det är vår önskan att vårt arv ska till nytta för forskningen genom att tillfalla Läkare utan gränser.
Vår son har haft planer på att placera min hustru på ett demensboende och mig på kyrkogården, då han inte trodde jag skulle överleva hjärtoperationen. Jag överlevde operationen. Vi bor kvar i vårt hus.
Det hör till saken att min fru är vid god mental hälsa och det finns ingen anledning alls att hon ska placeras på ett demensboende.

SVAR: Det har kommit ytterligare följdfrågor med anledning av mina tidigare svar på frågan om det är möjligt att skriva ett testamente som innebär att ett eller flera barn inte ska ärva något överhuvudtaget. Kan man göra barn arvlösa i sitt testamente? Svaret är återigen både ja och nej.
Vad många känner till är att bröstarvingar (barn eller barn till avlidna barn osv) har rätt att få sin laglott som arv efter sina föräldrar. Laglotten är alltid halva arvslotten, och arvslotten är den del som bröstarvingen ärver om det inte finns något testamente. Bröstarvingen har alltså rätt att få minst hälften av sitt arv efter föräldern.
Men bröstarvingar får inte automatiskt denna laglott när en förälder har skrivit ett testamente till någon annan person eller något annat ändamål. För att en bröstarvinge ska få sin laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet.
En sådan begäran om jämkning ska antingen framställas direkt till testamentstagaren, alltså den eller de som ärver enligt testamentet, eller genom att väcka talan mot testamentstagaren vid tingsrätt.
En bröstarvinge som inte har framställt anspråk på att få sin laglott inom sex månader från det att testamentet har delgivits bröstarvingen, förlorar sin rätt till laglott.
Delgivning av testamentet sker efter att den som har skrivit testamentet har avlidit, antingen genom att bröstarvingen frivilligt skriver på ett erkännande att ha sett och läst testamentet, eller genom att bröstarvingen delges testamentet av polis eller delgivningsman.
Om ni inte vill att er son ska ärva er ska ni alltså skriva ett testamente där ni inte tar upp er son som arvinge överhuvudtaget. Er son har då möjlighet att begära jämkning av testamentet för att få sin laglott, så som beskrivits ovan, men om sonen inte begär jämkning i rätt tid, så får han inget arv efter er.

+
-