Pensioner

Kommer det bli svårare att bli förtidspensionär?

FRÅGA: Kommer regeringen ändra reglerna för att göra det svårare att få förtidspension?

SVAR: Något konkret förslag för att göra det svårare att bli förtidspensionerad – alltså att beviljas sjukersättning, som det heter numera – finns inte idag. Men äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) har gjort uttalanden i den riktningen. Det är oroande.
Bakgrunden är att den förra S-ledda regeringen införde den så kallade trygghetspensionen. Vad det handlar om är regler som gör det enklare att beviljas sjukersättning av Försäkringskassan vid en viss ålder. Till Tidningen Näringslivet har Anna Tenje sagt att den reformen ”rimmar illa med budskapet från samhället om att fler behöver jobba mer och längre”.
PRO:s uppfattning är att den så kallade trygghetspensionen är betydelsefull. De som inte orkar arbeta fram till åldersgränsen för att kunna få garantipension måste kunna få sjukersättning. För personer som slitits ut i arbetslivet är den möjligheten mycket viktig. Med stigande pensionsåldrar blir det än mer angeläget att det är möjligt att beviljas sjukersättning.
Ambitionen att fler på arbetsmarknaden ska jobba längre bör regeringen förverkliga genom åtgärder för att göra arbetslivet mindre slitsamt.

+
-