Juridik

Kommer vi att ärva min frus syster?

Min fru avled nyligen och hon hade en syster som är gift. Båda är gamla och sjukliga och utan barn. De äger hus, aktier och en del pengar, har inget testamente skrivet. Min fru var hennes enda syster och hennes man har inga syskon. Vem ärver dem vid deras bortgång? Vi har två barn och fyra barnbarn?

SVAR: Om din svägerska och hennes man inte har något testamente så fördelas arvet efter dem enligt lag. Detta innebär att när den förste av dem avlider, så ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen. När den efterlevande maken därefter avlider, fördelas den kvarlåtenskap som då finns mellan båda makarnas släktsidor. Om mannen saknar släktarvingar så blir det din svägerskas släktsida, alltså dina barn, som ärver hela kvarlåtenskapen efter att båda makarna har avlidit. Så blir det oavsett vilken av makarna som avlider först eller sist.
Om makarna, eller den efterlevande av dem, skriver ett testamente, så kan givetvis arvet efter dem fördelas på annat sätt.

+
-