Juridik

Måste det stå i testamentet att mitt barn inte ska ärva?

FRÅGA: Jag önskar att mitt enda barn inte ska ärva något efter mig. Laglotten går kanske att undvika om barnet inte klandrar testamentet, såvitt jag förstår.
Ska jag i mitt testamente uttryckligen skriva att min önskan är att mitt barn inte ska ärva? Jag vill att min sambo ska ärva allt! Vad finns att tänka på när det gäller efterarv? Om min sambo avlider vill jag att allt jag efterlämnar ska gå till hans arvingar.

SVAR: I ditt testamente ska det klart och tydligt framgå vem eller vilka som du vill ska få kvarlåtenskapen efter dig. Du behöver inte ange vem eller vilka som inte ska ärva dig.
Det är alltså inte nödvändigt att uttryckligen skriva in i testamentet att du inte vill att ditt barn ska ärva dig. Du kan skriva att din sambo ska ärva allt efter dig, och att arvet efter din sambos död ska tillfalla hans arvingar.
Du bör också skriva in vad som ska hända om någon av hans arvingar avlider före din sambo. Det vill säga; ska den avlidne arvingens andel då tillfalla den avlidne arvingens barn, eller ska den fördelas mellan de övriga testamentstagarna. Det är också viktigt att du i testamentet anger att även din sambos tillgångar och skulder ska antecknas i bouppteckningen efter dig, så att storleken på det framtida arvet från dig till hans arvingar (efterarvet) blir tydlig.

+
-