Juridik

Måste en tio år gammal gåva tas upp i dödsboet?

Jag har fått tavlor av min gamle far, inga värdefulla tavlor men de har ett affektionsvärde. Min bror säger till mig att de ska ingå i dödsboet, men det här är gåvor som jag fick för 10 till 15 år sedan.

SVAR: Jag utgår från att gåvan av tavlorna är fullbordad, vilket innebär att du har dem i din ägo och att de inte finns kvar i din fars bostad. Gåvor till barn, eller bröstarvingar, är som huvudregel förskott på arv, såvida det inte framgår av gåvobrev eller på annat sätt att gåvan inte ska anses som förskott på arv.
Om det inte finns gåvobrev eller någon annan handling där din far har uttryckt att tavlorna inte ska anses som förskott på ditt arv, så ska alltså värdet av dem räknas samman med din fars kvarlåtenskap och därefter avräknas från din arvslott, så att din bror blir kompenserad för gåvorna till dig.
Det är då tavlornas värde när du fick dem som räknas. Om ni inte är överens om vad de då var värda, kan ni anlita en auktionsfirma eller liknande för att få ett utlåtande om värdet.

+
-