Juridik

Måste jag skriva en framtidsfullmakt?

Min fråga gäller framtidsfullmakt. Måste man skriva en sådan? Får inte barnen ta hand om dödsboet ändå? Jag har två barn. De har fullmakt på banker och apotek.

Svar: En framtidsfullmakt är en fullmakt där du själv kan utse vem som ska ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du någon gång i framtiden, på grund av ålder eller sjukdom, inte själv kan sköta allt detta. En framtidsfullmakt gäller ofta också för nödvändiga åtgärder under tiden närmast efter ett dödsfall, men det är absolut inte nödvändigt för dina barn att ha en framtidsfullmakt för att kunna ta hand om dödsboet efter dig.
Det kan de göra utan att ha en sådan fullmakt eller någon annan typ av fullmakt.

+
-