Juridik

Måste vi gifta oss för att få ärva varandra?

Vi är två pensionärer som levt ihop som sambor i 50 år. Vi har tre gemensamma barn. För att underlätta för den av oss som blir sist kvar på jorden tänkte vi gifta oss, men har nu förstått att pensionen sänks vid ett giftermål. Vi har båda låg pension. Behöver vi skriva ett samboavtal istället? Vi vill att den som blir kvar ska kunna bo kvar i huset och kunna disponera den andres sparpengar.

Svar: Pensionsreglerna kan jag inte uttala mig om, men vad jag vet är att om ni vill vara helt säkra på att få ärva varandra, så måste ni gifta er.
Ett samboavtal är ett avtal där sambor avtalar bort sambolagens regler om bodelning och ett samboavtal skulle därmed sannolikt innebära att den efterlevande av er fick mycket svårt att behålla huset efter att den förste av er avlidit. Den efterlevande skulle då vara tvungen att köpa den avlidnes andel i huset av arvingarna, det vill säga era barn. Det är alltså bättre för er att inte ha något samboavtal.
Om ni inte vill gifta er så är mitt råd att ni skriver ett inbördes testamente där ni ärver varandra med fri förfoganderätt och där barnen får ärva först efter att ni båda har avlidit. Om ni har snälla barn så godkänner de testamentet utan att kräva sina laglotter och den efterlevande får då behålla hus, sparpengar och övriga tillgångar under sin resterande livstid. Om barnen vill ha sina laglotter, som är hälften av den avlidnes kvarlåtenskap, så har de dock rätt att få dem, när den förste av er avlider.
Men om ni gifter er så ärver ni varandra enligt lag och det är då inte nödvändigt att skriva några handlingar.
I och med att ni endast har gemensamma barn kan ni då vara säkra på att få ärva varandra och barnen kan inte kräva något arv förrän efter att den siste av er avlidit.

+
-