Juridik

Påverkar äktenskapsförordet arvsordningen?

FRÅGA: Jag har en fråga om arv. Vi är gifta och har äktenskapsförord sedan 2019, min man har två barn som inte är gemensamma. Vi har tre gemensamma barn. Jag har fått ett arv från mina föräldrar och då skrev vi ett äktenskapsförord där all egendom ska vara enskild i vilken den andra maken inte äger giftorätt.
2003 upprättade vi ett testamente där de två barnen från tidigare äktenskap endast ska ha sin laglott.
Min fråga är: Vad ska vi göra med testamentet – ska det rivas eller gäller det inte längre i och med äktenskapsförordet? Om jag dör ärver mina tre barn mig och inget arv till min man? Om min man dör ärver hans fem barn honom och inget arv till mig?

SVAR: Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordning enligt lag eller testamente.
Äktenskapsförordet innebär dock att det inte ska göras någon bodelning när ert äktenskap upphör. Därmed påverkar äktenskapsförordet storleken på arven efter dig och din man, men vem som ska ärva er bestäms inte av äktenskapsförordet.
Ert testamente gäller alltså även efter att ni har upprättat äktenskapsförord och om ni vill att kvarlåtenskapen efter er ska fördelas så som ni har bestämt i testamentet, så kan ni ha kvar testamentet.
Om testamentet säger att ni ska ärva varandra med undantag för laglott till din mans barn från tidigare äktenskap, och att era gemensamma barn ska ärva er efter att ni båda har avlidit, så blir det så, även med ett äktenskapsförord som innebär att all egendom i äktenskapet ska vara enskild i vilken den andra maken inte äger giftorätt.

+
-