Juridik

Ska barnet som inte vill ha kontakt ärva mig?

Från ett tidigare äktenskap har jag ett barn som börjar närma sig 50 år.
För 37 år sedan gick mamman och jag skilda vägar. Och för 32 år sedan gifte jag om mig med en underbar kvinna. Vi har inga barn tillsammans, men hon har två barn sedan tidigare. Mitt barn har helt tagit avstånd från mig. Flera gånger har jag försökt kontakta mitt barn, men det är helt tyst, barnet har varit gift och fått tvillingar, men jag tror att det äktenskapet är slut.
Har aldrig fått träffa någon av dem. Jag är snart 80 år och jag och min fru har skrivit ett testamente, där mitt barn står som bröstarvinge.
Är det rätt att detta barn, som inte vill veta av mig, ska ärva mig?
Eller ska något ändras i det testamente som redan finns?

SVAR: Ärvdabalkens arvsregler tar inte hänsyn till några andra omständigheter än släktskapet mellan arvlåtare och arvinge. Den som vill ha en annan arvsordning än den lagen föreskriver, kan bestämma om arvets fördelning genom att skriva ett testamente.
Rätten att fritt förfoga över sin kvarlåtenskap har en begränsning som innebär att bröstarvingar, det vill säga de som är närmast i rakt nedstigande led, barn, barn till avlidna barn och så vidare, alltid kan kräva att få hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten, oavsett vad testamentet säger.
Men det är alltså upp till en utesluten bröstarvinge att kräva sin laglott. Jag vet inte hur ert testamente är utformat, men du borde se till att ha ett testamente där det framgår att din son inte ska ärva något överhuvudtaget.
Han verkar helt ha tagit avstånd från dig och på så vis gör du det enkelt för honom att helt avsäga sig sin arvsrätt efter dig, genom att efter din bortgång godkänna ditt testamente.
Mer än så kan du inte göra för att ta bort hans rätt att ärva dig.

+
-