Juridik

Ska dödsboet betala skuld till försäkringskassan?

Som medlem i PRO kontaktar jag dig för att jag ser möjligheten att få veta vad som gäller vid mitt frånfälle när det gäller en skuld till Försäkringskassan.
Jag och Försäkringskassan gjorde upp en avbetalningsplan i vilken jag har betalat 1 500 kronor i månaden på skulden alltsedan 2011. Den ligger nu på 85 000 kronor. Mina barn har hjälpt mig varje månad eftersom min pension är cirka 12 000 kronor när skatten är betald.
Min fråga till dig är: Avskrivs skulden helt eller tvingas dödsboet att sälja min bostadsrätt där nu min sambo bor tillsammans med mig, för att betala skulden?
Finns det någon möjlighet för mig att kunna få skulden avskriven redan nu? Hur ser du på det? Finns det ett bestämt belopp som en person har att leva på per månad och år där myndigheten inte kan kräva in en skuld utan kan avskriva den om så begärs?

SVAR: En skuld till Försäkringskassan avskrivs som huvudregel inte efter ett dödsfall. De tillgångar som finns i det framtida dödsboet efter dig, ska i första hand användas till att betala dina skulder och därmed också skulden till Försäkringskassan, om den finns kvar när du avlider. Det kan alltså bli aktuellt att sälja din bostadsrättslägenhet för att betala skulden.
Du kan ansöka om att få skulden avskriven, så kallad eftergift. Omständigheter som kan ha betydelse för Försäkringskassans beslut om eftergift är bland annat orsaken till den felaktiga utbetalningen, beloppets storlek och den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden och hälsa.
På kronofogdens hemsida kan du beräkna det så kallade förbehållsbeloppet, eller existensminimum, för din del.

+
-