Pensioner

Skulle jag valt fonder själv?

FRÅGA: Jag är en av dem som aldrig brydde mig om att välja fond i premiepensionssystemet. Går det att säga om jag därigenom gått miste om mycket pengar?

SVAR: Premiepensionssystemet är en del av det allmänna pensionssystemet. Du väljer själv hur premiepensionspengarna ska placeras, genom att välja mellan de fonder som finns i systemet. Den som inte gjort ett aktivt val får sina premiepensionspengar placerade i förvalsalternativet AP7 Såfa, som statliga Sjunde AP-fonden sköter.
Möjligheten att välja fonder gäller även den som är pensionär. Hur värdet på de sparade pengarna utvecklas har betydelse för pensionen.
Som pensionär kan man också välja att flytta kapitalet till så kallad traditionell försäkring. Då tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen och du får ett garanterat belopp som premiepensionen inte understiger.
AP7 Såfa investerar pengarna i en global aktiefond för att få god avkastning fram till att spararen börjar närma sig pensionen. Då flyttas en del av kapitalet till en räntefond där risken är lägre.
En fördel med AP7 Såfa är att avgiften är låg.
De senaste tio åren har AP7 Såfa stigit med 267,3 procent. De privata fonderna i premiepensionssystemet har i genomsnitt stigit med 158,5 procent under samma period. AP7 Såfa har alltså gått betydligt bättre än den genomsnittliga fonden i systemet.
Den som inte gjort ett aktivt val i premiepensionssystemet har oftast gjort en bra affär!

+
-